Pinahusay na Checklist ng Paglilinis

Bago ka magsimula

 • Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig
 • Magsuot ng mask at disposable gloves sa lahat ng oras.
 • Disimpektahin ang Vaccum cleaner sa pamamagitan ng pag-alis ng laman ng bin at pagpahid ng lysol
 • Kung sarado ang mga bintana, buksan ang lahat ng bintana at maghintay ng 20 minuto bago simulan ang paglilinis

Paglalaba

 • Hugasan ang lahat ng kumot, takip ng unan, kumot at hamper liner sa sobrang init gamit ang Lysol laundry disinfectant

Banyo

 • Linisin at i-sanitize ang mga palikuran gamit ang lyasol at panlinis ng palikuran.
 • I-spray ang Lysol sa mga gripo at hawakan ng banyo.
 • punasan at i-spray ng lysol shower railings

Kusina

 • Punasan at i-spray ng lysol counter top at tabletop
 • Punasan at i-spray ng lysol refrigerator at microwave doors
 • I-restock ang mga disposable utensils.
 • Hugasan ang lahat ng pinggan kahit marumi
 • Itapon ang lahat ng pagkain sa refrigerator.

Master Bedroom

 • Punasan at i-spray ng lysol bedside iPad
 • Punasan at i-spray ng lysol tv at Roku remote
 • Punasan at i-spray ng lysol drawer handle
 • Punasan at i-spray ng lysol door knob
 • Gawin ang kama gamit ang mga sariwang kumot
 • Huwag gumamit ng pampalamuti na takip sa kama hanggang sa susunod na abiso
 • Iwanang bukas ang bintana.

Kapag tapos ka na

 • Maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig
 • Disimpektahin ang vacuum cleaner sa pamamagitan ng pag-alis ng laman sa bin at pagpahid ng Lysol
 • Itapon ang mga guwantes

Tangkilikin ang mga serbisyo sa kaligtasan ng iyong tahanan.