COVID 19

Gumagamit kami ng mga hakbang na inirerekomenda ng WHO upang matiyak ang kaligtasan mula sa COVID-19

Ang aming mga propesyonal ay nagsusuot ng mga maskara at gumagamit ng guwantes

Gumagamit ang lahat ng mga propesyonal ng mga maskara at guwantes upang matiyak ang kaligtasan nila at ng kanilang customer.

Nililinis ng aming mga propesyonal ang lahat ng kagamitan

Nililinis ng aming mga propesyonal ang mga kagamitang hindi natatapon gamit ang mga pang-ospital na disinfectant at mga antibacterial cleaning agent. Gumagamit ang lahat ng aming propesyonal sa paglilinis ng mga disposable na telang panlinis para sa bawat tahanan.

Ang aming propesyonal ay naghuhugas o naglilinis ng kanilang mga kamay nang lubusan bago ang isang serbisyo

Ang lahat ng mga propesyonal ay hiniling na magsanitize o maghugas ng kanilang mga kamay sa loob ng 20 segundo bago at pagkatapos ng bawat serbisyo.

Nagbibigay kami ng proteksyon sa pananalapi

Nakatuon kami sa pagbibigay ng suportang pinansyal sa aming mga propesyonal kung kailangan nilang magkansela ng trabaho dahil sa sakit. Tinitiyak nito na hindi sila napipilitan sa pananalapi upang maghatid ng mga trabaho kapag may sakit.

Ang aming mga propesyonal ay patuloy na pinananatiling up-to-date

Regular kaming nagpapaalam ng mga update at impormasyong pang-edukasyon sa aming mga propesyonal upang matiyak na napapanahon sila sa mga balita, mga paghihigpit ng pamahalaan, at mga regulasyon sa kalusugan at kaligtasan.

Nag-check-in kami sa aming mga propesyonal araw-araw

Araw-araw na pag-check-in sa bawat isa sa aming mga propesyonal upang masuri ang kanilang kalusugan at kaangkupan upang makapaghatid ng serbisyo. Pinapanatili namin ang regular na pakikipag-ugnayan sa kanila, kadalasan nang maraming beses sa buong araw.