Template ng Checklist sa Paglilinis ng Airbnb ni Honolulu, Hawaii Host.

Tangkilikin ang mga serbisyo sa kaligtasan ng iyong tahanan.