Template ng Checklist sa Paglilinis ng Airbnb ng Host ng Ontario.

Magsimula

  • I-wipe Down ang Mga Remote Control. Suriin ang mga Baterya
  • I-wipe Down ang Mga Remote Control. Suriin ang mga Baterya
  • Malinis na Panlabas na mga Light Fixture Buwan-buwan

Tangkilikin ang mga serbisyo sa kaligtasan ng iyong tahanan.